Inilalathala ng:KUNIFA(Tomodachi)
Blg.90 SETYEMBRE 2001

Tanggapan:Kunitachi-shi fujimidai 4-12-1
Tel:042-577-5663
Tagapamahara:Bb.Keiko Shiono
Tel :042-577-5663
Paalaala sa tungkol sa;
Town guide http://www.vrenpo.com/kunitachi/ ° japanese,english°ň

1,Kalusugan -[Hoken center Tel-572-6111]

Pagpapatingin para sa buwan ng Setyembre
*Sanggol , ina:ipinanganak o nanganak ng Mayo-2001

*1 1/2 taon-gulang :ipinanganak ng Peb-2000
(medikal/dental)

*2 taon-gulang(med):ipinanganak ng Agosto-1999

*3 taon-gulang :ipinanganak ng Agosto-1998
(medikal/dental)

°żMagsadya sa Hoken center Akebono dalhin ang
°»Boshitecho°…°» notice°… sinagutang °» questionnaire°…
at °»hokensyo°….

°żDental check-up para sa mga 40 taon-gulng ipina nganak sa buwan ng Agosto at Setyembre.

°żHalina't maglaro at makipagkaibigan! Pra sa lahat ng bata na may hanggang 3 -taon gulang.
Sa Kangaroo Hiroba(Hoken Center Akebono)Tuwing Lunes.10-12am

°żAng kangaroo Kita Hiroba at bukas na mula Setyembre.
Tuwing unang Miyerkules ng buwan 1-4pm

°żPara sa mga katanu ngan tungkol sa tamang pangangalaga sa batong may 1 taon-gnlang
(ipinangnak ng Hulyo,Agosto,Set,2000)tumawag sa Hoken Center Akebono .9/19;10-11:30am dalhin ang bositecho.

LIBRENG SERBISYO MEDIKAL
*Ika-2 at Ika-4 na Sabado
sa Tachikawa Kominkan6:30-9:00pm
Tel.542-5519 Bp Harada

EMERGENCY
LINGGO/PISTA OPISYAL
Medekal-tel.576-2341
(10am-4:30pm)(6-10pm)
Dental-tel.577-0418
(10am-4:30pm)

2,PAMUMUHAY [MUNISIPYO tel.576-2111]

KANKYO FESTA KUNITACHI-10/13
Inaanyahan ang lahat ng interesadong sumali at ibahagi ang inyong kaalaman o opinyon para maiwasan ang lalong pagdami ng basura ! Magplista hanggang9/21Tamawag:576-2111(149) 577-5663(TOMODACHI)

*SARIWANG GULAY!
mabibili sa :(mula alas 2ng hapon)
9/12:Higashi fukushikan,
9/19:Nishi Fukushikan,
9/26:Kita Shimin Plaza

TULONG PARA SA MGA DAYUHAN
Tuwing iko -1 at ika-3 Lunes,sa
munisipyo,alas 10-12 umaga.
Para sa anumang problema.
tumawag;576-2111

POPULASYON NG KUNITACHI;AGOSTO 1.2001
lalaki; 36,481 626 dayuban 41dagdag
babae ; 36,318 643 dayuban 29 dagdag
kalahatan ; 72,799 1,269 dayuban 12 dagdag
Blg.ng tahanan ; 32,758 672 bahay 8 dagdag

3,MGA PAGTITIPON [KYODO BUNKAKAN tel:576-0211]

* Recycle/Garage Sale
Set 15,16
Kyodo Bunkakann(10am-2pm)

Ę£MAGLIBOT°°SA°° KUNITATCHI-Muli nating pagmasdan ang kagandahan ng pook no ito! Okto.8.Ang tagpuan ay so Yaho Daisan Koen ,Bayad \200(Junior high pababa) at\400 para sa matanda. Course:12km;9km. Magpalista mula Set.3 sa shimin Sogo Taiikukan Tel;573-4111

Ę£PAGPAPALABAS NG SARI-SARING SPORTS;SUMALI O MANOOD !
Para sa karagdagang inpormasyon ; Tumawag sa Taikukan.573-4111 Bb,Shiono 577-5663.o E-mail Shiono@fa2.so-net.ne.jp Set.30 swimming,°°°°°°°°°° Okt.7 Badminton°°,°°°°°°°° Okt.8 Chie Shageku , Okt.14 Physical fitness Archery°°,°°°°°° Okt.28 Naginata°°,°° Nob.3 Mini tri-Asron ,karate , Nob.4 kendo, Nob.11,Pingpong

Ę£KOMINKAN MOVIE-
POSEIDON ADVENTURE
Set,23(2pm)
Tel;572-5141

Ę£KUISHIMBO CLUB-LUIONG PINOY
Set,17(1pm) \800
Tel574-2429(magpalista)

Ę£CHINESE ACROBAT-ASIA
Okt,27(2pm ang simula )
Tiket:\2500 sa Geisho Hall

Ę£RECYCLE GARAGE SALE
Set,15,16(10am)
Tumawag sa Kyodo Bunkakan;576-0211

KARAGDANG IMPORMASYON MULA SA KUNIFA(TOMODACHI)

*MAHO-NO lamp GARAGE SALE°° set,26(2pm)Tel572-9786
*SARI-SARING KULTURA LUTONG SRI LANKA
Set,14(6pm;ito na ang pagtitipon)\500(mlyembro) \800(baguhan) sa Naka Bosai Center Tumswag;577-0948,°°°° 575-1013,°°°° 577-3060
* KOKUSAI KEKKON NO KAI&OYAKO CLUB°°°°°° Naka Bosai Center
Set,14(10-2pm)Lutong Hapon Set,28(10-12nn)Mag-aral ng kanji tel;577-4710(Fukushima) 575-7457(Tmura)
*KISS SPORTS CLUB;TENNIS °°
Pagsasanay;Set;3,10,17,24
Arawng Lunes,8-9 nmaga. \300/araw

Makipag-ugnayan;Bb,Shiono;Tel;577-5663/070-6612-7538
Ayon sa isang dayuhang nanood ng Sumo noong buwan ng Mayo; "Pinanabikan ko ang araw na ito. Alas°°5:45 ng umaga sa Kunitachi,nag-ipon-ipon sa eslasyo patungong Sumobeya sa Asukusa. Sa loob ng tren ,dahil maaga pa °Ęmay mga taong humihikab at mayroon ding kumakain ng almusal .Mga10min. paglalakad nang marating namin ang Tokanbeya. Sa loob ay bawal ang pagkain o kaya'y kunuha ng litrato .Nakakagulat ang lakas ng mga boses at maririnig din ang pagbabanggaan ng mga manoad. Sa unang pagkakataong mapagmasdan sa malapitan si Akebono ay halos hindi kapani-paniwala at parang isang panaginip para sa isang dayuhang tulad ko.

° September 25, 2001°ň

[Top]